تــی مــارکــت

نرم افزار اندروید

شهرک مجازی

مشاوره

وب ویو

کسب و کار خود را جستجو کنید

کسب و کار خود را پیدا کنید

اتصال کسب و کار به سایت

وب ویو

انتشار کسب و کار در مایکت

مایکت

محیطی امن و ساده

گسترش کسب و کار

امکان شخصی سازی

پروفایل برنامه

اختصاصی

برنامه تبلیغات ثابت

تحت نظارت

تبلیغات ثابت

نمونه ای از برنامه ها

تبلیغات ثابت

برنامه تبلیغات ثابت

خدمات

 • طراحی و اجرای سایت
 • طراحی و اجرای تک صفحه
 • انتشار تبلیغات به صورت درج ثابت

بزودی

رزین اپوکسی

خدمات

 • ساخت محصولات رزین
 • آموزش
 • فروش محصولات و قبول سفارش

بزودی

کیک حسام قندی

خدمات

 • پخت انواع کیک با طرح خاص
 • پخت انواع کیک تولد

بزودی

شهرک مجازی تبلیغات ثابت

خدمات

 • انتشار لینک وب سایتهای منتخب
 • انتشار برنامه اندروید کسب و کارهای منتخب
 • معرفی کسب و کارها
 • رشد و بهبود فضای کسب و کار